Thắc mắc: Vì sao cần phải tra cứu thương hiệu trước tiên?

Thay vì phải mất hơn một năm để có thể biết được khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu thì với việc tiến hành bước tra cứu khả năng đăng ký này, chỉ trong

Tra cứu thương hiệu là việc tìm và kiểm tra trên Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của Việt Nam nhằm xác định nhãn hiệu dự định đăng ký có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký hoặc đã được độc quyền cho hàng hoá hoặc dịch vụ cùng loại hay không.

1. Vì sao cần phải tra cứu trước khi đăng ký:
– Đã có nhiều bài học lớn liên quan tới vấn đề này, đã có doanh nghiệp đầu tư rất nhiều tài chính, nhân lực vào việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu, tuy nhiên, khi quay sang vấn đề pháp lý thì thương hiệu đó lại không được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận cho đăng ký.

– Để giải quyết vấn đề này, khi xây dựng và quảng bá thương hiệu, bên cạnh vấn đề marketing, các doanh nghiệp cần hết sức chú trọng tới vấn đề tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

– Mục đích của việc tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu để xem thương hiệu dự đính phát triển có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, thương hiệu của người khác đã đăng ký tại Việt Nam cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hay không.

– Hơn thế nữa với việc tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được về mặt tài chính mà còn tiết kiệm được cả về cả thời gian. (thời gian đăng ký 12 tháng).

– Thay vì phải mất hơn một năm để có thể biết được khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu thì với việc tiến hành bước tra cứu khả năng đăng ký này, chỉ trong vòng 03-05 ngày làm việc, doanh nghiệp có thể biết được khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu của mình.

2. Hổ trợ tiến hành việc tra cứu thương hiệu, nhãn hiệu:
– Kết quả tra cứu sẽ được gửi đến doanh nghiệp trong 03-05 ngày làm việc.

– Tài liệu cần thiết cho việc tra cứu khả năng thương hiệu, nhãn hiệu:

+ Mẫu nhãn hiệu, thương hiệu (logo, hình ảnh, tên thương hiệu).

+ Loại sản phẩm, dịch vụ gì?.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *